Privacybeleid

Wanneer je Massagepraktijk CiSun bezoekt wil je even heerlijk ontspannen en ontsnappen aan het leven van alledag. Daarom sta jij als klant altijd op eerste plaats. Het gevoel van gastvrijheid wil ik je niet alleen tijdens de behandeling laten ervaren maar bijvoorbeeld ook al vooraf bij het plannen van een afspraak. Om je op alle momenten goed te kunnen helpen heb ik hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. Ik vind het daarbij belangrijk dat je weet dat ik zorgvuldig met jouw gegevens omga. Daarom leg ik in dit privacybeleid uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegens verwerken.

  1. Wie ben ik?
  2. Welke persoonsgegevens verwerk ik?
  3. Hoe verzamel ik jouw gegevens?
  4. Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens? 
  5. Hoe lang bewaar ik je gegevens? 
  6. Vrijgeven of delen van gegevens met derden
  7. Beveiliging en bewaring
  8. Jouw rechten
  9. Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden

1. Wie ben ik?

Ik ben Cindy Janssen (eigenaresse van Massagepraktijk CiSun): gediplomeerd ayuverdische massagetherapeute, woonachtigd aan Elzenskamp 4, 6652 DH te Druten, Nederland.
Massagepraktijk CiSun is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven is in dit privacybeleid.

2. Welke persoonsgegevens verwerk ik?

2.1. Algemeen
Ik kan de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 a. Naam en andere identificerende informatie

Ik kan bijvoorbeeld jouw naam, geslacht en geboortedatum vastleggen.
b. Contactgegevens en gegevens over jouw afspraak
Je contactgegevens kunnen jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als je voor een bepaalde dienst registreert, kan ik ook de gegevens en andere informatie vastleggen die je op het afspraakformulier invult.
c. Informatie over jouw afspraak
Als je een afspraak maakt voor een massage bij Massagepraktijk CiSun, verwerk ik je afspraak. Deze informatie kan gegevens over de prijzen en de datum van de afspraak omvatten.
d. Mijn communicatie met jou
Als je mij een e-mail stuurt of met mij chat via Whatsapp, leg ik deze communicatie vast. Als je mij belt, leg ik jouw vragen of klachten vast in mijn database. Ik kan ook telefoongesprekken vastleggen voor het vastleggen van de afspraken of ter voorkoming of bestrijding van fraude.
e. Informatie die we verzamelen als je mijn websites gebruikt
Als je mijn websites bezoekt, kan ik jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website en surfgedrag vastleggen. Ik kan een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo’n nieuwsbrief op een koppeling klikt.
f. Informatie die je met ons deelt
Je kunt ervoor kiezen om informatie met mij te delen, bijvoorbeeld als je op mij reageert op Instagram, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor een prijsvraag.

 

2.2. Gevoelige gegevens
Bepaalde categorieën persoonlijke informatie die ik verzamel en gebruik, kunnen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming of de Nederlandse privacywetgeving worden beschouwd als “gevoelige persoonsgegevens”. Ik kan verplicht zijn om deze gegevens te verzamelen, te gebruiken en met derden te delen voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven. 

Door het leveren van persoonlijke informatie die valt onder, of beschouwd kan worden als, gevoelige persoonlijke informatie, stem je ermee in dat ik deze informatie kan verzamelen, gebruiken en met derden kan delen, zoals in dit privacybeleid is beschreven.

3. Hoe verzamel ik jouw gegevens?

Massagepraktijk CiSun kan jouw persoonsgegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je online een afspraak boekt, meedoet aan een prijsvraag, via social media met mij communiceert of je inschrijft voor mijn nieuwsbrief.

Ik verzamel alleen gegevens op basis van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemde grondslagen. 

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Massagepraktijk CiSun verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen mij hiervoor namens jou toestemming geeft. Ik verzoek je daarom geen gegevens aan mij te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

4. Waarom verwerk ik deze persoonsgegevens?

ik verwerk de persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

a. Om diensten te leveren
Om jouw afspraak te kunnen afhandelen, moet ik de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. Ik heb bijvoorbeeld jouw contactgegevens nodig.
b. Om met je te communiceren
Ik gebruik jouw contactgegevens om met je te communiceren, vragen te beantwoorden of klachten te behandelen. 
c. Om de naleving van wet- en regelgeving te faciliteren
Ik kan wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor het zogenaamde bron en contactonderzoek tijdens de covid-19 pandemie.

5. Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

6. Vrijgeven of delen van gegevens met derden

6.1. Algemeen
Ik kan jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden: 

a. Naleving van wet- en regelgeving
Ik kan verplicht worden om gegevens te delen met (lokale) overheidsinstanties als je bijvoorbeeld betrokken bent bij een veiligheidsincident.  

6.2. Websites van derden
Mijn websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je mijn website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Massagepraktijk CiSun aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met jouw persoonlijke informatie omgaan hun privacybeleid. 

7. Beveiliging en bewaring

Massagepraktijk CiSun neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

8. Jouw rechten

Wil je jouw gegevens inzien of verbeteren? 
Door een schriftelijk verzoek in te dienen via info@massagepraktijkcisun.nl kun je jouw persoonsgegevens aanpassen en je recente afspraken inzien.
Wil je jouw online gemaakte afspraak annuleren?
Je kunt telefonisch (+31 6 3890 8025) minimaal 48 uur voor de start van de afpraak jouw gemaakte afspraak annuleren.
Wil je je alleen afmelden voor de Massagepraktijk CiSun Nieuwsbrief? 
Dit kan via de afmeldlink onder iedere mail.  

 

Wil je een beroep doen op elk ander recht dat je volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt (zoals het verwijderen van je gegevens) dan kun je hiervoor schriftelijk een verzoek indienen via info@massagepraktijkcisun.nl of naar Massagepraktijk CiSun, t.a.v. Cindy Janssen, Elzenskamp 4, 6652 DH Druten, Nederland. Om zeker te zijn dat alleen jijzelf toegang krijgt tot jouw gegevens vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Je BSN-nummer hoeft niet leesbaar te zijn op deze kopie. Je kunt het BSN-nummer zelf doorstrepen of je kunt een veilige kopie maken met de app KopieID van het Ministerie van Economische Zaken.
Je kunt ook via info@massagepraktijkcisun.nl contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid. 

9. Hoe wordt dit privacy statement bijgehouden

Per 1 januari 2021 vervangt dit privacy statement mijn voorgaande privacy statement. Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Ik informeer je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op cisun-booking.nl, waarna het direct in werking treedt.